Przejdź do stopki

Uchwały 2007

Treść

U C H W A Ł A Nr XII/94/2007

w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku

U C H W A Ł A Nr XII/92/2007

W sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli

U C H W A Ł A Nr X/81/2007

W sprawie: utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

U C H W A Ł A Nr XII/95/2007

W sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.

UCHWAŁA Nr VI/28/2007

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Naruszewo z przeznaczeniem na odbudowę budynku mieszkalnego dla rodziny poszkodowanej w wichurze, we wsi Zaborowo.

430318